الرئيسية العملاء - CPM

Go to content

Main menu

الرئيسية العملاء

نحن سعداء منذ عشرات السنين بتقديم خدماتنا لزبائننا الرئيسيين.  

 • Ansaldo Energia S.p.A. (Genova)

 • Ansaldo Semiconduttori S.p.A. (Genova)

 • Biolndustria LMI S.p.A. (Novi Ugure)

 • Denys BV (Belgio)

 • EniMed S.p.A.

 • Expertise S.r.l. (Vado Ligure)

 • Farmocean International AB (Svezia)

 • Fincantieri S.p.A. Stabilimenti di Muggiano, Riva Trigoso, Genova Sestrl P.

 • Fisia Italimpianti (Genova)

 • Gestione Fondo Bombole Metano ENI s.p.A. (Roma)

 • Ghizzoni S.p.A. (Vidalenzo)

 • Impresa Tre Colli S.p.A. (Parma - Carrosio)

 • Ingeo Progetti Srl (Fano)

 • Max Streicher Italia

 • Porto Petroli di Genova S.p.A.

 • Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.

 • Snam Rete Gas S.p.A.

 • Saipem S.p.A.

 • Società Gasdotti Italia S.p.A. (Frosinone)

 • Superba S.r.l. (Genova)

 • Technip Italy S.p.A.

 • TPI Direzione Lavori S.r.l. (Roma)

 • Telford International LTD (UAE)

 • Terminai Rinfuse Italia S.p.A. (Genova)

 • TI Automotive S.p.A. (Genova)

 • Tirrenia Gas S.p.A.

 • Wilson Walton International S.p.A. (Genova)

CPM Tecsaldo S.r.l.
المقر التشغيلي: Via Mazzini, 297 - 16031 Bogliasco (GE) ITALY
Tel. +39 010 8597070 - Fax +39 010 8597068
مكتب مسجل: Via Sant’Agnese, 12 - 20123 Milano (MI) Italy
info@cpmtecsaldo.com - postacertificata@pec.cpmtecsaldo.com
R.E.A.: Milano n. 1976137 - رأس المال: € 75.000,00
قانون الضرائب وسجل 'الشركات: 00268340106 - VAT IT: 00268340106

Back to content | Back to main menu